top of page
Image by Zac Wolff

Google Ads reklam yönetimi

Wordpress

Perde ve Ev Tekstil

Sektör

Alt Yapı

Web Sitesi

Hesaplı Perde

Proje Detayları

Hesaplı Perde - Google Ads Reklam Kampanyaları


Proje Amaç ve Kapsamı


Online Perakende Satışlarını Artırmak: Hesaplı Perde, perde ve ev tekstili ürünlerini çevrimiçi olarak pazarlayan bir firma olarak, Google Ads üzerinden etkili reklam kampanyaları yürüterek online satışlarını ve web sitesi trafiğini artırmayı hedefledi. Bu proje, hedef kitleye ulaşmak, marka bilinirliğini artırmak ve dönüşüm oranlarını iyileştirmek için tasarlandı.


Google Ads Reklam Kampanyaları ve Stratejileri


Hedef Kitle Analizi ve Reklam Planlaması

Hesaplı Perde'nin potansiyel müşterileri ve hedef kitlesi analiz edilerek, bu kitleye yönelik özel olarak tasarlanmış reklam kampanyaları oluşturuldu. Reklam içerikleri, kullanıcıların ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillendirildi.


Anahtar Kelime Seçimi ve Reklam Optimizasyonu

Ev tekstili ve perde satışıyla ilgili etkili anahtar kelimeler belirlendi. Reklam metinleri, ürünlerin özelliklerini ve firmanın rekabet avantajlarını vurgulayacak şekilde hazırlandı.


Bütçe Yönetimi ve Teklif Stratejileri

Reklam bütçesi, en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetildi. Maliyet-etkinlik ve ROI (Yatırım Getirisi) odaklı teklif stratejileri uygulandı.


Dönüşüm Takibi ve Performans Analizi


Etkili Dönüşüm Takibi

Google Ads dönüşüm takip araçları, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için kullanıldı.


Sürekli Performans İzleme ve Optimizasyon

Reklam performansı sürekli olarak izlendi ve veriye dayalı kararlarla kampanyalar sürekli olarak optimize edildi.


Sonuçlar ve Etki


Hesaplı Perde için yürütülen Google Ads kampanyaları, web sitesi trafiğinde ve online satışlarda belirgin bir artış sağladı. Anahtar kelime seçimi ve etkili reklam içerikleri sayesinde hedef kitleye başarılı bir şekilde ulaşıldı ve marka bilinirliği artırıldı. Bütçe yönetimi ve dönüşüm optimizasyonu, reklam kampanyalarının maliyet-etkinliğini artırdı ve yatırımın getirisini maksimize etti.


Bu proje, Hesaplı Perde'nin online perakende pazarında rekabet gücünü artırarak, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasına ve iş hacmini genişletmesine katkıda bulundu.

bottom of page